Truy cập nội dung luôn

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos
Nhà trú báo-sản phẩm "còn mãi" của diễn tập PCTT-TKCN thị xã Bình Minh(04-11)

Phát thanh Phát thanh

Không có dữ liệu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  97
  Tổng lượt truy cập:  754791

Danh sách tin Danh sách tin

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Kế hoạch Số:02/KH-PCTT&TKCN 10-05-2023 Kế hoạch số 02/KH-PCTT&TKCN ngày 10/5/2023 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 (15-22/5) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kế hoạch Só:18/KH-TL 13-09-2021 Kế hoạch số 18/KH-TL ngày 13/9/2021 của Chi cục Thủy lợi, khảo sát vị trí sạt lở bờ bao trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kế hoạch Số:05/KH-PCTT&TKCN 27-05-2021 Kế hoạch số 05/KH-PCTT&TKCN ngày 27/5/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kế hoạch Số: 17/KH-TL 04-12-2020 Kế hoạch số 17/KH-TL ngày 04/12/2020 của Chi cục Thủy lợi về khảo sát vị trí đặt các trạm KTTV nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kế hoạch Số:03/KH-PCTT&TKCN 15-04-2020 Kế hoạch số 03/KH-PCTT&TKCN ngày 15/4/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long về việc hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kế hoạch Số:01/KH-PCTT&TKCN 28-01-2019 Kế hoạch số 01/KH-PCTT&TKCN của BCH PCTT và TKCN về thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Kế hoạch Số:37/KH-UBND 20-08-2018 Kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 Lịch trực PCTT tháng 9/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
 Lịch trực PCTT tháng 8/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
 Công điện số 3682/CĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chủ động phòng, chống sạt lở bờ sông, ngập úng đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trước, trong mùa mưa lũ
 Lịch trực PCTT tháng 7/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Liên kết

Bản đồ Bản đồ