Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Chi Cục Thủy Lợi - Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Long

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  111
  Tổng lượt truy cập:  799956

Thông tư Thông tư

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông tư Số:13/2021/TT-BNNPTNT 27-10-2021 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác
Thông tư Số:02/2021/TT-BNNPTNT 07-06-2021 Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 7/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
Thông tư Số:18/2020/TT-BTNMT 30-12-2020 Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
Thông tư Số:11/2020/TT-BNNPTNT 27-10-2020 Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
Thông tư Số:85/2020/TT-BTC 01-10-2020 Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
Thông tư Số:09/2020/TT-BNNPTNT 24-07-2020 Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Thông tư Số 68/TT-BTC 15-07-2020 Thông tư số 68/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều
Thông tư Số: 05/2019/TT-BNNPTNT 02-05-2019 Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Thông tư Số:03/2019/TT-BGTVT 11-01-2019 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về phòng, chống và khắc phụ hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
Thông tư Số:05/2018/TT-BNNPTNT 15-05-2018 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết