Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Chi Cục Thủy Lợi - Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Long

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  180
  Tổng lượt truy cập:  563507

Quyết định Quyết định

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 11/2022/QĐ-UBND 15-03-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:20/2021/NĐ-CP 03-06-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 18/2021/QĐ-TTg 22-04-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 43/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:32/2020/QĐ-UBND 18-11-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:05/2020/QĐ-TTg 31-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:03/2020/QĐ-TTg 13-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:460/QĐ-TTg 25-04-2019 Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:19/2018/QĐ-UBND 29-10-2018 Quyết định về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 24/2017/QĐ-UBND 30-08-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết