Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Chi Cục Thủy Lợi - Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Long

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  100
  Tổng lượt truy cập:  754794

Quyết định Quyết định

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 26/2023/QĐ-UBND 05-09-2023 Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:35/2022/QĐ-UBND 30-11-2022 Kèm theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:35/2022/QĐ-UBND 30-11-2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:26/2022/QĐ-UBND 05-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các công trình và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:13/2022/QĐ-UBND 13-05-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 11/2022/QĐ-UBND 15-03-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:20/2021/NĐ-CP 03-06-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 18/2021/QĐ-TTg 22-04-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số: 43/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh
Quyết định (Văn bản vi phạm pháp luật) Số:32/2020/QĐ-UBND 18-11-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết