Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến trang thông tin điện tử Chi Cục Thủy Lợi - Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Long

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  91
  Tổng lượt truy cập:  545402

Danh sách tin Danh sách tin

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:2402/QĐ-UBND 10-09-2021 Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:16/QĐ-TWPCTT 23-08-2021 Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Ban hành tạm thời Sổ tay hướng dẫn công tác PCTT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:1066/QĐ-UBND 12-05-2021 Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số: 04/QĐ-PCTT&TKCN 19-04-2021 Quyết định số 04/QĐ-PCTT&TKCN ngày 19/4/2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động về công tác PCTT và TKCN của Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số: 553/QĐ-TTg 06-04-2021 Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 6/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030"
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:794/QĐ-UBND 06-04-2021 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:667/QĐ-UBND 25-03-2021 Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc miễn, giảm, tạm hoãn cho các đối tượng và giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai đợt 1/2021 trên địa bàn tỉnh
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:379/QĐ-TTg 17-03-2021 Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:01/QĐ-PCTT&TKCN 16-03-2021 Quyết định số 01/QĐ-PCTT&TKCN ngày 16-03-2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long về việc phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách của các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số: 315/QĐ-UBND 02-02-2021 Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:3568/QĐ-UBND 30-12-2020 Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc đính chính Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh quy định phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số: 3275/QĐ-UBND 03-12-2020 Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp tại cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:2713/QĐ-UBND 09-10-2020 Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:2712/QĐ-UBND 09-10-2020 Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:2171/QĐ-UBND 20-08-2020 Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:2170/QĐ-UBND 20-08-2020 Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thay đổi Phó trưởng Ban phụ trách công tác phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:1828/QĐ-UBND 21-07-2020 Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp tại ấp Mỹ Long, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (vàm Chánh An-đoạn tiếp giáp với sông Cổ Chiên và Măng Thít)
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:1765/QĐ-UBND 15-07-2020 Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm, tạm hoãn cho các đối tượng và giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống thiên tai đợt 2/2020 trên địa bàn tỉnh
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:987/QĐ-TTg 09-07-2020 Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Quyết định (Chỉ đạo điều hành) Số:957/QĐ-TTg 06-07-2020 Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết