Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  2
  Hôm nay:  108
  Tổng lượt truy cập:  799953

Chi tiết tin

Báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 02 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/03/2020

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 02 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Tình hình thiệt hại do thiên tai xảy ra trong tháng 02 năm 2020

Trong tháng xảy ra 11 điểm sạt lở và ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp do hạn, mặn là 17.616,79 ha, ước thiệt hại là 1.320 triệu đồng. Cụ thể:

      1. Giông, lốc: Không xảy ra

      2. Sạt lở:

          Trong tháng xảy ra 11 điểm, ước thiệt hại là 680 triệu đồng, trong đó:

          + Sạt lở bờ bao rạch Cô Chung tại hai bên mang đập kiên cố hóa Cô Chung, ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, chiều dài 50m, ăn sâu vô đất liền 2m, ảnh hưởng 45 ha vườn cây ăn trái, ước thiệt hại là 90 triệu đồng.

          + Sạt lở bờ bao kênh Đại Thọ, ấp An Thạnh, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình  xảy ra 4 điểm (đoạn Bà Tuyết, Ông Long, Út Em, trụ sở ấp) với chiều dài 125m, rộng 2-3m, không ảnh hưởng hộ dân, ước thiệt hại là 230 triệu đồng.

          + Sạt lở bờ bao kênh Ngã Bát ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình tại đoạn Nguyễn Văn Phong với chiều dài 25m, rộng 3m, ước thiệt hại 50 triệu đồng.

                + Sạt lở bờ bao kênh Cũ tại đập Hai Soi , ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình với chiều dài 27m, rộng 2-3m, không ảnh hưởng hộ dân, ước thiệt hại là 50 triệu đồng.

                + Sạt lở bờ bao sông Ngãi Tứ , ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình xảy ra 2 điểm (đoạn bờ bao Ông Liệt, Huỳnh Văn Quang) với chiều dài 51m, rộng 2-3m, ước thiệt hại 100 triệu đồng.

          + Sạt lở bờ bao rạch Sấu, ấp Tường Lễ, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình tại đoạn bờ bao Sáu Nhát với chiều dài 51m, rộng 2-3m, ước thiệt hại 75 triệu đồng.

          + Sạt lở bờ bao cặp sông Măng tại trạm Quản lý đường sông khóm 4, thị trấn Tam Bình với chiều dài 85m, rộng 2-3m, ước thiệt hại 85 triệu đồng.

      3. Ảnh hưởng hạn, mặn:

          - Thiệt hại, ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp:

          * Cây trồng bị nhiễm mặn là 137,7 ha, trong đó:

                   + Lúa:

                   .Thiệt hại 1 phần (<30%): Lúa Hè Thu là 47,7 ha (tập trung tại xã Trung Thành Tây là 23,85 ha; xã Quới An: 14,4ha; Thị trấn Vũng Liêm: 9,45 ha).

                   .Thiệt hại nặng từ (30%-50%): Lúa ĐX là 40 ha tại xã Trung Ngãi, ước thiệt hại là 390 triệu đồng.

                   + Cây trồng lâu năm: Thiệt hại 1 phần (<30%) là 50 ha (xã Đông Thành-TX. Bình Minh, xã Thanh Bình-Vũng Liêm), trong đó 10 ha sầu riêng ở xã Thanh Bình bị chết cây và vàng lá, ước thiệt hại là 250 triệu đồng.

          * Diện tích cây trồng bị thiếu nước tưới: 17.479,09 ha (trong đó: Lúa ĐX là 9.010,41 ha, rau màu ĐX: 53,62 ha, lúa HT là 1.568 ha, cây lâu năm: 6.847,06 ha).

          * Vật nuôi: Không có

          - Ảnh hưởng về dân sinh (nguồn nước sinh hoạt):

          * Số hộ dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn là 72.250 hộ (huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Trà Ôn, Tam Bình và TX. Bình Minh).

          * Số trạm cấp nước bị nhiễm mặn  là 35 trạm.

* Số hộ dân không có nước máy sử dụng là 17.327 hộ tại huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Mang Thít, TX. Bình Minh và Trà Ôn.

                                                       (Chi tiết xem phụ lục )

II. Tình hình thiên tai xảy ra từ đầu năm đến thời điểm báo cáo

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 14 điểm sạt lở và ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp do hạn, mặn là 17.616,79 ha, ước thiệt hại là 1.528 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Về sạt lở:

 - Xảy ra 14 điểm sạt lở, với tổng chiều dài 470m, ảnh hưởng 3 hộ dân, ước thiệt hại là 888 triệu đồng.

- Công tác khắc phục:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã, huyện kết hợp chính quyền địa phương phường, xã đã tiến hành khảo sát vị trí sạt lở để xác định mức độ thiệt hại và báo cáo cấp trên có hướng giải quyết.

          2.Thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn

- Lũy kế thiệt hại, ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp và dân sinh: Cây trồng bị nhiễm mặn là 137,7ha; Cây trồng bị thiếu nước tưới: 17.479,09 ha; Số hộ dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn là 72.250 hộ; Số trạm cấp nước bị nhiễm mặn  là 35 trạm; Số hộ dân không có nước máy sử dụng là 17.327 hộ; Ước thiệt hại là 640 triệu đồng (trong đó: Lúa Đông Xuân bị thiệt hại 40ha (30%-50%) tại xã Trung Ngãi, ước thiệt hại là 390 triệu đồng; 10 ha sầu riêng ở xã Thanh Bình có dấu hiệu bị nhiễm mặn vàng lá, rụng lá, trong đó theo thống kê có khoảng 50 cây chết, ước thiệt hại 250 triệu đồng).

          - Tham mưu công tác ứng phó hạn, mặn:

          + Tiếp tục thông tin nhanh về diễn biến và dự báo mặn hàng ngày thông qua hệ thống tin nhắn SMS đến 292 đầu số là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và lãnh đạo các xã để chỉ đạo ứng phó và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đến trực tiếp người dân để có biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn.

          + Tiếp tục phối hợp vận hành cống Vũng Liêm và các hệ thống cống khác để chủ động ngăn mặn, lấy và trữ nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt.

          + Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh bổ sung thêm 02 trạm đo mặn tại vàm Đồng Phú và vàm rạch Cái Muối.

Văn phòng thường trực

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Nhận định tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mùa khô 2023 - 2024
  Lịch trực PCTT tháng 12/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 11/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Liên kết