Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  91
  Tổng lượt truy cập:  545402

Chi tiết tin

Bản tin dự báo xâm nhập mặn tỉnh Vĩnh Long (Từ ngày 31/5 - 06/6/2020)
01/06/2020

I. TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC VÀ ĐỘ MẶN TUẦN QUA:

Tuần qua (Từ ngày 24/05/2020 -30/05/2020)

Mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thấp so với cùng kỳ năm ngoái là 0.09- 0.14m, tại trạm Tân Châu, Châu Đốc thấp hơn BĐI 1.85 – 2.49m. Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh đạt cao nhất đầu tuần. Mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 25/05 tại Mỹ Thuận là 0.98m thấp hơn so với cùng kì năm ngoái là 0.04m, dưới BĐI 0.62m.

Độ mặn lớn nhất tại các nơi xuất hiện ở mức 0.1 – 0.5 o/oo.

ĐỘ MẶN LỚN NHẤT NGÀY  (o/oo)

Điểm đo/ Ngày

24/05

25/05

26/05

27/05

28/05

29/05

30/05

Cống Nàng Âm

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Tích Thiện

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Quới An

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Ngã Tư

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

Trà Ôn

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Vàm Đồng Phú

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Vàm Cái Muối

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

II. DỰ BÁO ĐỘ MẶN: (Từ 31/05 - 06/06/2020)

           Độ mặn cao nhất tuần tới xuất hiện ở mức nhỏ hơn 1.0 o/oo.

TRẠM

Nàng Âm

Đồng Phú

Cái Muối

Độ mặn lớn nhất (o/oo)

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

 

 

 

 

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Bản tin dự báo xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ (Từ ngày 21/01-31/01/2022)
  Bản tin dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước mùa kiệt năm 2021-2022 (Từ ngày 20/01/2022 đến ngày 27/01/2022)
  Bản tin dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước mùa kiệt năm 2021-2022 (Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 20/01/2022)

Liên kết Liên kết