Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  109
  Tổng lượt truy cập:  799954

Chi tiết tin

Báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/11/2020

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020

Các loại thiên tai gây thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Vĩnh Long chủ yếu là do giông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông, triều cường và hạn, xâm nhập mặn. Trong tháng 10, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh gồm giông lốc, mưa lớn đã làm tốc mái 02 căn nhà; xảy ra 01 điểm sạt lở với tổng chiều dài 60 m và ảnh hưởng thiệt hại do triều cường dâng của con nước đầu tháng 9 âm lịch, qua thống kê thiệt hại như sau: Nhà ở bị ngập nền là 5.200 căn nhà, ngập 19 trường học, ngập 03 cơ sở y tế, ngập 28 trụ sở cơ quan, ngập 16 chợ; về nông nghiệp: ngập úng 33,5 ha màu, ngập 291,6 ha vườn cây ăn trái, chết giống lúa vụ Đông Xuân 5 ha, chuồng trại chăn nuôi bị ngập là 44 cái, chết 25 con gia cầm; về thủy lợi: gây ngập, tràn 64 tuyến bờ bao, bờ vùng, chiều dài 56.262m, sạt lở 18 đoạn bờ bao dài 428m; cống bị tràn 03 cái, đập bị tràn là 38 cái dài 683m; về giao thông: đường quốc lộ (quốc lộ 1A, quốc lộ 57) bị ngập, tràn với tổng chiều dài là 6,7 km; đường tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị ngập tràn với chiều dài là 125,46 km, hư hỏng 03 đoạn đường dài 110m. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 là 5.210,75 triệu đồng.

Cụ thể:

  1. Giông, lốc, mưa lớn:

Trong tháng 10, giông, lốc, mưa lớn đã làm tốc mái 02 căn nhà tại các huyện Tam Bình (01 căn nhà), Long Hồ (01 căn nhà) cụ thể:

- Thiệt hại hoàn toàn (>70%) là 01 căn nhà tại xã Hậu Lộc-Tam Bình (14/10/2020).

- Thiệt rất nặng từ (50%-70%) là 01 căn nhà tại xã Thạnh Quới-Long Hồ (12/10/2020). Ước thiệt hại về nhà trong tháng 10 là 65 triệu đồng

 

 

2. Sạt lở:

Trong tháng xảy ra 01 điểm sạt lở trên tuyến sông Cổ Chiên tại cồn Thanh Long thuộc tổ 21, ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm xảy ra ngày 25/10/2020 với chiều dài là 60m, chiều rộng từ 10m – 15m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 08 hộ dân.

Ước thiệt hại do sạt lở trong tháng 10 là 102 triệu đồng.

3. Ảnh hưởng, thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn: Không xảy ra.

4. Triều cường:

Trong tháng 10, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã làm ảnh hưởng và thiệt hại như sau:

4.1. Về nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 13,4ha. (TXBM: 13,4ha)

- Diện tích rau, màu bị ngập: 33,5ha. (TPVL: 0,4 ha; TXBM: 19,3ha; Bình Tân: 13,8 ha )

- Diện tích vườn cây ăn trái bị ngập: 291,6ha. (Trà Ôn: 66,2 ha; TPVL: 45,4 ha; TXBM: 49ha; Bình Tân: 59 ha; Vũng Liêm: 72ha )

- Chết giống vụ lúa Đông Xuân: 5 ha (Trà Ôn: 5 ha)

- Về thủy sản: ngập, tràn 06 ao cá tra, cá trê với diện tích khoảng 0,8 ha. (TPVL: 03 cái ao; Bình Tân: 02 cái ao; TXBM: 01 cái ao).

- Về chăn nuôi: chuồng trại bị ngập là: 44 cái; số gia cầm bị chết: 25 con (TPVL).

4.2. Về công trình thủy lợi:

- Bờ bao:

    + Bị tràn: gồm 64 tuyến, tổng chiều dài 56,262km. (Trà Ôn: 12 tuyến dài 10,852km; TPVL: 01 tuyến dài 0,3km). Bình Tân: 02 tuyến  dài 1 km; VLiêm: 02 tuyến dài 2,7km; TX. Bình Minh: 15 tuyến dài 10,8 km; Tam Bình: 12 tuyến dài 3,595km; Mang Thít: 19 tuyến dài 27,015km; Long Hồ: 01 tuyến)

    + Bị sạt lở, vỡ: gồm 18 đoạn, chiều dài 428m. (Mang Thít: 01 đoạn dài 50m; TXBM: 01 đoạn dài 04m; Tam Bình: 01 đoạn dài 35m; Trà Ôn: 08 đoạn dài 162m; TPVL: 01 đoạn dài 15m; Vũng Liêm: 06 đoạn dài 162m).

- Đập:                  

     + Bị tràn: gồm 38 cái, chiều dài 683m. (TXBM: 05 cái đập dài 70m; Tam Bình: 08 cái đập dài 230m; Long Hồ: 04 cái đập; Trà Ôn: 01 cái dài 40m; TPVL: chiều dài 200m; Bình Tân: 20 cái đập dài 143m).

     + Bị sạt lở, vỡ : gồm 02 cái, chiều dài 36m. (Vũng Liêm)

- Cống:

     + Bị tràn: gồm 03 cái, chiều dài 52m (Tam Bình: 01 cái dài 12m; Trà Ôn 02 cái dài 40m)

 

 

4.3. Về công trình giao thông:

- Tuyến đường giao thông Trung ương (quốc lộ) bị tràn: tổng chiều dài là 6,7 km (TX.Bình Minh: chiều dài là 5,5km; TP. Vĩnh Long chiều dài là 1,2km)

-Tuyến đường giao thông địa phương (đường tỉnh, huyện, đường xã):

    + Tuyến đường giao thông bị tràn, ngập: tổng chiều dài 125,461 km. (TPVL: 46,006km; Bình Tân: 26,715 km; Long Hồ chiều dài 1km; Mang Thít 6,27 km; TXBM: chiều dài 32,9km; Tam Bình: 12,57km.)

    + Tuyến đường bị hư hỏng: 03 đoạn với chiều dài 110m. (Mang Thít: 70m; Tam Bình: 40m).

4.4. Về nhà ở và các công trình khác bị ngập:

Nhà ở bị ngập nền là 5.200 căn nhà. (Trà Ôn: 04 căn; TPVL: 2.644 căn; Bình Tân: 646 căn; Tam Bình 14 căn; TXBM: 1.892 căn); Trụ sở cơ quan bị ngập là 29 trụ sở (TPVL: 28 trụ sở; Long Hồ: 01 trụ sở); Chợ bị ngập là 16  cái. (Trà Ôn: 04 cái chợ; TPVL: 08 cái chợ; TXBM: 04 cái chợ); Trường học bị ngập: 25 trường (TPVL: 19 trường học; Tam Bình 01 trường; TXBM: 05 trường); Cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, trạm y tế) bị ngập nước: 03 cơ sở. (TPVL).

      Ước thiệt hại do triều cường: 5.043,75 triệu đồng.

                                            (Chi tiết xem phụ lục )

II. Tình hình thiên tai xảy ra từ đầu năm đến thời điểm báo cáo

 Từ đầu năm đến hết tháng 10, thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh ước thiệt hại là 423.872,60 triệu đồng.

- Tổng kinh phí đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại là 33.599,63 triệu đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng tỉnh, ngân sách huyện, nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh, nguồn thủy lợi phí cấp bù và các nguồn xã hội hóa trong và ngoài tỉnh.

a. Giông, lốc và mưa lớn:

-  Thiệt hại do giông, lốc, mưa lớn lũy kế từ đầu năm đến nay:

+ Thiệt hại về người: làm bị thương nhẹ 04 người (01 người nam, 02 người phụ nữ và 01 trẻ em sinh năm 2009).

+ Thiệt hại về nhà: làm sập, tốc mái 320 căn nhà. Ước thiệt hại về nhà là 4.523 triệu đồng.

+ Thiệt hại về Nông nghiệp: làm ngã đổ 1.904,3 ha lúa; 11,15 ha rau màu bị ngã, ngập úng và 13,75 ha cây ăn trái ngã đổ. Ước thiệt hại là 13.019,48 triệu đồng.

+ Thiệt hại về Công nghiệp: gãy ngã 09 trụ hạ thế, 12 trụ đèn chiếu sáng, đứt 2,2 km đường dây điện chiếu sáng, 2 nhánh dây cáp điện duplex và 01 dây chằng xuống hạ thế. Ước thiệt hại là 25,72 triệu đồng.

Tổng ước thiệt hại do giông lốc, mưa lớn gây ra là 17.568,2 triệu đồng.

- Công tác khắc phục hỗ trợ do giông, lốc, mưa lớn: đã hỗ trợ là 625,30 triệu đồng, trong đó: hỗ trợ về nhà ở là 613,45 triệu đồng (gồm Phòng LĐ-TBXH các huyện hỗ là 80 triệu, Quỹ PCTT tỉnh hỗ trợ là 533,45 triệu đồng); hỗ trợ thiệt hại cho cây trồng là 11,85 triệu đồng từ ngồn Quỹ PCTT tỉnh (hỗ trợ cây rau màu của huyện Long Hồ bị thiệt hại). Các địa phương đang tiếp tục thực hiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người dân (khi có thiên tai xảy ra).

b. Về sạt lở:

 Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 84 điểm sạt lở trong nội đồng và sông chính, làm mất 2.854 m bờ sông, kênh, rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn; ảnh hưởng đến 16 hộ dân. Ước thiệt hại 5.398,9 triệu đồng.

- Công tác khắc phục: Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục là 10.302,25 triệu đồng, gồm: nguồn Quỹ PCTT tỉnh là 6.002 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện và nguồn thủy lợi phí cấp bù là 4.300,25 triệu đồng.

          c. Thiệt hại, ảnh hưởng do hạn, xâm nhập mặn:

           * Lũy kế từ đầu năm đến nay ước thiệt hại là 393.480,95 triệu đồng, trong đó:

- Cây trồng bị thiếu nước tưới là 18.864,30 ha, trong đó: thiếu nước do mặn xâm nhập là 1.385,21 ha (huyện Long Hồ: xã Bình Hòa Phước là 632,86 ha, xã Đồng Phú là 752,35 ha) và thiếu nước tưới do hạn là 17.479,09 ha (bị thiếu nước tưới trong thời gian ngắn) tập trung ở 5 huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít và TX Bình Minh; trong đó: Lúa Đông Xuân là 9.010,41 ha, rau màu vụ Đông Xuân: 53,62 ha, lúa vụ Hè Thu là 1.568 ha, cây lâu năm: 6.847,06 ha), thiệt hại không đáng kể.

- Cây trồng bị nhiễm mặn là 2.469,88 ha, tập trung ở các huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Trà Ôn và Tam Bình; trong đó: lúa là 416,3 ha lúa Hè Thu và Đông Xuân, cây màu vụ Đông Xuân là 0,3 ha, 2.051,583 ha cây ăn trái (gồm: thiệt hại trên 70% là 842,788 ha, từ 50%-70% là 465,090 ha, từ 30%-50% là 743,205 ha, dưới 30% là 0,5 ha) và 1,7 ha cây giống bị hư hỏng, 15.000 cây ươm giống sầu riêng.

Tổng ước thiệt hại do hạn, mặn là 393.480,95 triệu đồng.

Tổng số hộ bị thiếu nước sinh hoạt thời điểm cao nhất: 26.289 hộ.

          - Có 89.743 hộ tại 51 trạm cấp nước sạch có thời đoạn đã sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn (tại huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ và TX. Bình Minh).

* Công tác hỗ trợ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ đối với hạn hán xâm nhập mặn là 22.672,83 triệu đồng, trong đó:

+ Từ nguồn Quỹ PCTT đã hỗ trợ 176,28 triệu đồng;

+ Từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh và nguồn xã hội hóa do chính quyền, đoàn thể các cấp cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vận động, gồm: 22 công trình thủy lợi; 3.527 bồn, thùng, túi chứa nước; 5 máy lọc nước mặn thành nước ngọt; 01 hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt; 01 máy đo mặn tự động; 139 máy lọc nước gia đình, với tổng trị giá (quy ra tiền) là 22.495,803 triệu đồng  (chưa kể nguồn huy động của Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Vĩnh Long).

 

  1. Triều cường:

 Ảnh hưởng thiệt hại do triều cường gây ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh như sau:

d.1. Về nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 13,4ha (TXBM: 13,4 ha).

- Chết giống lúa vụ Đông Xuân 5 ha (Trà Ôn: 5 ha).

- Diện tích rau, màu bị ngập: 33,5ha (Bình Tân: 13,8ha; TX. Bình Minh: 19,3 ha, TPVL: 0,4 ha).

- Diện tích vườn cây ăn trái bị ngập: 291,6ha (Bình Tân: 59 ha; TXBM: 49 ha; TPVL: 45,4 ha, Trà Ôn: 66,2 ha, Vũng Liêm: 72 ha).

Ước thiệt hại là 3.695,00 triệu đồng.

d.2. Về chăn nuôi:

         - Gia cầm bị chết: 25 con (TPVL: 25 con)

         - Chuồng, trại bị ngập: 44 cái (TPVL: 44 cái)

Ước thiệt hại là 3,75 triệu đồng.

d.3. Về thủy sản: bị tràn 03 ao cá (Bình Tân: 02 cái ao, TXBM: 01cái ao) với tổng diện tích 0,8 ha.

d.4. Về công trình thủy lợi:

- Bờ bao:

   + Bị tràn: gồm 64 đoạn (TPVL: 01 đoạn, Long Hồ: 01 đoạn, Mang Thít: 19 đoạn, TXBM:15 đoạn, Bình Tân: 02 đoạn, Tam Bình: 12 đoạn, Trà Ôn: 12 đoạn, Vũng Liêm: 02 đoạn), tổng chiều dài 56,262 km.

   + Bị sạt lở: gồm 15 đoạn (TPVL: 01 đoạn, Mang Thít: 01 đoạn; TXBM: 01 đoạn, Tam Bình: 01đoạn; Trà Ôn: 01đoạn, Vũng Liêm: 06 đoạn), với tổng chiều dài 428m.

- Cống:

   + Bị tràn: gồm 03 cái (Tam Bình: 01 cái, Trà Ôn: 02 cái).

         - Đập:

   + Bị tràn: gồm 38 đập (Long Hồ:04 cái; TXBM: 05 cái, Bình Tân: 20 cái, Tam Bình: 08 cái, Trà Ôn: 01 cái), tổng chiều dài 683m.

   + Bị sạt lở, hư hỏng: 02 cái (Vũng Liêm: 02 cái ), chiều dài 36m.

          Ước thiệt hại 1.070 triệu đồng

d.5. Về công trình giao thông:

- Đường giao thông Trung ương (Quốc lộ) bị ngập, tràn tổng chiều dài: 6,7km (Quốc lộ 1A và Quốc lộ 54) (TPVL: chiều dài 1,2 km, TXBM: chiều dài 5,5 km).

- Các tuyến đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã)

             + Đường bị sạt lở, hư hỏng: với tổng chiều dài là 110m (Mang Thít: 70m; Tam Bình: 40m).

             + Đường bị ngập, tràn: với tổng chiều dài là 125,46 km (TPVL: chiều dài 46,006 km, Long Hồ: chiều dài 1km; Mang Thít: 6,27 km; TXBM: 32,9 km; Bình Tân: 26,715 km; Tam Bình: 12,57 km).

           Ước thiệt hại là 275 triệu đồng.

d.6. Về nhà ở: bị ngập nền 5.200 căn nhà. (Trà Ôn: 04 căn; TPVL: 2.644 căn; Bình Tân: 646 căn; Tam Bình 14 căn; TXBM: 1.892 căn).

d.7. Về giáo dục: 25 trường học. (TPVL: 19 trường học; Tam Bình 01 trường; TXBM: 05 trường).

d.8. Về y tế:

- Số cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, trạm y tế) bị ngập nước: 03 cơ sở. (TPVL: 03 cơ sở).

d.9. Chợ bị ngập: 16  cái (Trà Ôn: 04 cái chợ; TPVL: 08 cái chợ; TXBM: 04 cái chợ)

d.10. Trụ sở cơ quan: bị ngập 29  trụ sở. (TPVL: 28 trụ sở; Long Hồ: 01 trụ sở).

*Lũy kế tổng ước thiệt hại do triều cường là: 5.043,75 triệu đồng.                           

Xem phụ lục tại đây

Văn phòng thường trực

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Nhận định tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mùa khô 2023 - 2024
  Lịch trực PCTT tháng 12/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 11/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Liên kết