Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  100
  Tổng lượt truy cập:  754794

Chi tiết tin

Bản tin mực nước từ ngày 26/9 - 02/10/2021 và dự báo tuần tới (từ ngày 03/10 - 9/10/2021)
04/10/2021

Tuần qua (Từ ngày 26/09 - 02/10/2021). Mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0.14m và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 0.11m. Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh lên theo triều nhưng ở mức thấp, tại trạm Mỹ Thuận dưới báo động I là 0.25m. Mực nước cao nhất trên các sông, rạch nội đồng xuất hiện vào ngày 26/09/2021.

MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG CÁC TRẠM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (m)

TRẠM

Tân Châu

Châu Đốc

Cần Thơ

Mỹ Thuận

Cao nhất

2.28

2.05

1.39

1.35

So cùng kỳ năm trước

+0.14

-0.11

-0.20

-0.22

Thấp nhất

1.65

1.33

-0.36

-0.92

So cùng kỳ năm trước

+0.64

+0.52

+0.20

+0.13

MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG CÁC TRẠM NỘI ĐỒNG TRONG TỈNH (m)

TRẠM

Ba

Càng

Phú

Đức

Nhà

Đài

Vũng

Liêm

Tích Thiện

Tân

Thành

Cao nhất

1.36

1.35

1.46

1.49

1.38

1.40

So cùng kỳ năm trước

-0.15

-0.20

-0.10

+0.11

-0.11

-0.08

Thấp nhất

-0.83

-0.90

-0.38

-0.85

-0.82

0.10

So cùng kỳ năm trước

+0.32

+0.06

+0.04

+0.50

+0.22

+0.20

MỰC NƯỚC CAO NHẤT NGÀY TẠI CÁC TRẠM (m)

         Ngày

Trạm

Mức báo động

26

27

28

29

   30

01/10

02/10

BĐI

BĐII

BĐIII

Tháng 9, 10

Mỹ Thuận

1.60

1.70

1.80

1.36

1.34

1.19

1.08

1.10

1.18

1.35

Ba Càng

-

-

-

1.36

1.37

1.27

1.18

1.17

1.21

1.36

Phú Đức

-

-

-

1.36

1.34

1.22

1.09

1.13

1.24

1.35

Nhà Đài

-

-

-

1.46

1.45

1.42

1.36

1.38

1.42

1.45

Vũng Liêm

-

-

-

1.44

1.45

1.29

1.24

1.20

1.33

1.49

Tích Thiện

-

-

-

1.25

1.30

1.18

1.08

0.90

1.17

1.38

Tân Thành

-

-

-

1.40

1.38

1.34

1.26

1.22

1.28

1.36

Cần Thơ

1.80

1.90

2.00

1.42

1.47

1.30

1.13

1.12

1.23

1.39

MỰC NƯỚC DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI (Từ ngày 03/9  - 09/10)

Trạm

Sông, Rạch

Mực nước cao nhất (m)

Ngày xuất hiện

Mỹ Thuận

Tiền

1.80 – 1.90

08,09/10

Ba Càng

Ba Càng

1.65– 1.75

08,09/10

Phú Đức

Cái Cối

1.80 – 1.85

08,09/10

Nhà Đài

Ngã Chánh

1.75 – 1.80

08,09/10

Vũng Liêm

Vũng Liêm

1.85 – 1.95

08,09/10

Tích Thiện

Rạch Chiếc

1.75– 1.85

08,09/10

Tân Thành

Huyện Hàm

1.70– 1.80

08,09/10

Cần Thơ

Hậu

1.90 – 2.00

08,09/10

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long

 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 9/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 8/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Liên kết