Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  77
  Tổng lượt truy cập:  754771

Chi tiết tin

Bản tin mực nước từ ngày 22/8 - 28/8/2021 và dự báo tuần tới (từ ngày 29/8 - 4/9/2021)
06/09/2021

​Tuần qua (Từ ngày 22/8 - 28/08/20201). Mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước lần lượt là  0.21m và 0.16m. Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh lên chậm theo triều và đạt đỉnh ở mức thấp, tại trạm Mỹ Thuận dưới báo động I là 0.12m. Mực nước cao nhất tại các điểm đo xuất hiện vào ngày 24, 25/08.

 

MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG CÁC TRẠM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (m)

TRẠM

Tân Châu

Châu Đốc

Cần Thơ

Mỹ Thuận

Cao nhất

1.89

1.96

1.57

1.48

So cùng kỳ năm trước

-0.21

-0.16

-0.04

-0.04

Thấp nhất

0.70

0.51

-0.64

-1.23

So cùng kỳ năm trước

+0.33

+0.25

0.00

-0.03

MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG CÁC TRẠM NỘI ĐỒNG TRONG TỈNH (m)

TRẠM

Ba

Càng

Phú

Đức

Nhà

Đài

Vũng

Liêm

Tích Thiện

Tân

Thành

Cao nhất

1.15

1.46

1.50

1.17

1.42

1.44

So cùng kỳ năm trước

-0.26

    +0.04

-0.05

-0.14

-0.08

-0.01

Thấp nhất

-1.07

-1.17

-0.39

-1.32

-1.16

-0.06

So cùng kỳ năm trước

-0.42

-0.35

+0.10

+0.14

+0.09

+0.24

                     

 

MỰC NƯỚC CAO NHẤT NGÀY TẠI CÁC TRẠM (m)

Ngày

Trạm

Mức báo động

22

23

24

25

26

27

28

BĐI

BĐII

BĐIII

                                         Tháng 8

 

Mỹ Thuận

1.60

1.70

1.80

1.31

1.43

1.48

1.39

1.36

1.36

1.34

Ba Càng

1.40

1.50

1.60

0.98

1.08

1.15

1.15

1.10

1.05

1.00

Phú Đức

1.40

1.50

1.60

1.34

1.40

1.45

1.46

1.40

1.36

1.30

Nhà Đài

1.50

1.60

1.70

1.34

1.45

1.50

1.50

1.45

1.40

1.40

Vũng Liêm

-

-

-

1.00

1.06

1.17

1.15

1.12

1.03

1.00

Tích Thiện

-

-

-

1.35

1.40

1.42

1.40

1.35

1.30

1.22

Tân Thành

-

-

-

1.30

1.35

1.44

1.44

1.40

1.34

1.32

Cần Thơ

1.70

1.80

1.90

1.45

1.43

1.57

1.46

1.41

1.40

1.37

 

MỰC NƯỚC DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI (Từ ngày 29/8  - 04/09)

 

 

Trạm

Sông, Rạch

Mực nước cao nhất (m)

Ngày xuất hiện

 

 

Mỹ Thuận

Tiền

1.55 – 1.65

04/09

 

 

Ba Càng

Ba Càng

1.30 – 1.35

04/09

 

 

Phú Đức

Cái Cối

1.50 – 1.60

04/09

 

 

Nhà Đài

Ngã Chánh

1.55 – 1.65

04/09

 

 

Vũng Liêm

Rạch Lá

1.25 – 1.30

04/09

 

 

Tích Thiện

Rạch Chiếc

1.50 – 1.55

04/09

 

 

Tân Thành

Huyện Hàm

1.45 – 1.55

04/09

 

 

Cần Thơ

Hậu

1.60 – 1.70

04/09

 

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long

 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 9/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 8/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Liên kết