Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  3
  Hôm nay:  48
  Tổng lượt truy cập:  536418

Chi tiết tin

Bản tin dự báo xâm nhập mặn tỉnh Vĩnh Long (Từ ngày 31/01 - 15/02/2021)
01/02/2021

I. TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC VÀ ĐỘ MẶN TUẦN QUA:

Mực nước 24/01 – 30/01/2021, mực nước đầu nguồn Tân Châu và Châu Đốc cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 lần lượt là 0.45 và 0.37m. Tại trạm Cần Thơ (sông Hậu): mực nước cao nhất là 1.67m ngày 30/01/2021, cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 là 0.35m, mực nước thấp nhất là -0.82m  ngày 26/01/2021, cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 là 0.25m).Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền): mực nước cao nhất là 1.59m ngày 30/01/2021, cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 là 0.34m, mực nước thấp nhất là -1.19m  ngày 27/01/2021, cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 là 0.25m).

Độ mặn lớn nhất tại các nơi xuất hiện ở mức 0.2 – 5.7o/oo.

ĐỘ MẶN LỚN NHẤT NGÀY  (o/oo)

Điểm đo/ Ngày

24/01

25/01

26/01

27/01

28/01

29/01

30/01

Vàm Tích Thiện

0.9

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

0.8

Cống Nàng Âm

4.2

5.7

3.9

4.2

4.4

4.2

3.9

Vàm Qưới An

0.2

2.2

2.2

2.0

2.4

2.4

2.0

Ngã Tư

0.5

3.3

2.2

1.6

1.4

1.3

1.3

Trà ôn

0.1

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Vàm Cái Muối

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Vàm Đồng Phú

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

                   II. DỰ BÁO ĐỘ MẶN:  (Từ ngày 31/01/2021 đến 15/02/2021)

                     Độ mặn cao nhất tuần tới chủ yếu ở mức nhỏ hơn 8.0 o/oo.

TRẠM

N. Âm

T. Thiện

Q. An

T.Ôn

C. Muối

Đ. Phú

N. Tư

Ngày  xuất hiện

11/02

11/02

11/02

11/02

11/02

11/02

11/02

Độ mặn lớn nhất (o/oo)

6.5 – 7.5

4.0 – 5.0

3.0 –3.5

0.5 – 1.5

0.0 – 1.0

0.0 – 1.0

1.5 – 2.5

      III. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn.

 Mức độ  rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh ở cấp độ 1.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch trực PCTT tháng 12/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
  Bản tin dự báo mùa: Dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022
  Công văn số 70/PCTT&TKCN ngày 01/11/2021 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long về việc chủ động ứng phó triều cường đầu tháng 10 âm lịch (Từ ngày 6,7/11/2021)

Liên kết Liên kết