Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  97
  Tổng lượt truy cập:  545408

Chi tiết tin

Bản tin dự báo xâm nhập mặn tỉnh Vĩnh Long (Từ ngày 17/01 - 23/01/2021)
18/01/2021

I. TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC VÀ ĐỘ MẶN TUẦN QUA:

Mực nước 10/01 – 16/01/2021, mực nước đầu nguồn cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 lần lượt là 0.26 và 0.18m. Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền): mực nước cao nhất là 1.73m ngày 13/01/2021, cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 là 0.16m, mực nước thấp nhất là -1.17m  ngày 16/01/2021, cao hơn cùng thời kỳ năm 2020 là 0.15m).

Độ mặn lớn nhất tại các nơi xuất hiện ở mức 0.1 – 0.7.o/oo.

ĐỘ MẶN LỚN NHẤT NGÀY  (o/oo)

Điểm đo/ Ngày

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

15/01

16/01

Vàm Tích Thiện

0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

Cống Nàng Âm

0.4

0.7

0.7

0.7

0.4

0.3

0.2

Vàm Qưới An

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Ngã Tư

0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

Trà ôn

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Vàm Cái Muối

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Vàm Đồng Phú

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 

II. DỰ BÁO ĐỘ MẶN:  (Từ ngày 17/01/2021 đến 23/01/2021)

                     Độ mặn cao nhất tuần tới chủ yếu ở mức nhỏ hơn 1.0 o/oo.

TRẠM

N. Âm

T. Thiện

Q. An

T.Ôn

C. Muối

Đ. Phú

N. Tư

Ngày  xuất hiện

23

23

23

23

23

23

23

Độ mặn lớn nhất (o/oo)

0.0 – 1.0

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

0.0 – 0.5

 

III. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn.

 Mức độ  rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh ở cấp độ 1.

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Bản tin dự báo xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ (Từ ngày 21/01-31/01/2022)
  Bản tin dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước mùa kiệt năm 2021-2022 (Từ ngày 20/01/2022 đến ngày 27/01/2022)
  Bản tin dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước mùa kiệt năm 2021-2022 (Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 20/01/2022)

Liên kết Liên kết