Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  1
  Hôm nay:  97
  Tổng lượt truy cập:  754791

Chi tiết tin

Bản tin dự báo thủy văn hạn dài các sông, rạch tỉnh Vĩnh Long (Từ ngày 01 đến ngày 31/03/2021)
01/03/2021

I/ Tóm tắt tình hình thủy văn tháng qua

     Mực nước trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận dao động theo kì triều. Mực nước cao nhất tháng tại trạm Mỹ Thuận xuất hiện vào ngày 01/02 là 1.57m, thấp hơn cùng thời kỳ năm trước 0.10m, xấp xỉ Báo Động I, thấp mức hơn so lịch sử năm 2019 là 0.55m. Mực nước thấp nhất xuất hiện vào ngày 25/02 là -1.43m, thấp hơn so với cùng thời kỳ năm trước 0.13m. Mực nước các trạm nội đồng đều ở mức thấp.

MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG CÁC TRẠM (m)

TRẠM

Mỹ Thuận

Ba Càng

Phú Đức

Nhà Đài

Cao nhất

1.57

1.42

1.53

1.49

So cùng kỳ năm trước

-0.10

-0.08

-0.06

-0.13

Thấp nhất

-1.43

-0.94

-1.15

-0.56

So cùng kỳ năm trước

-0.13

-0.12

-0.07

-0.14

 

II/ Dự báo tình hình thủy văn trong tháng tới: (Từ ngày 01 – 31/03/2021)

Mực nước trên sông Tiền biến đổi theo kì triều, tại trạm Mỹ Thuận có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 01,02/03 trong khoảng 1.45 ÷ 1.55m, xấp xỉ so với cùng thời kỳ năm trước, thấp mức hơn so lịch sử năm 2019 là 0.62m. Mực nước thấp nhất có khả năng xuất hiện vào ngày 26/03 ở mức -1.40 ÷ -1.50m, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

                       DỰ BÁO MỰC NƯỚC TẠI TRẠM MỸ THUẬN

MỰC NƯỚC DỰ BÁO TRONG THÁNG (Từ ngày 01/02  - 28/02)

Trạm

Sông, Rạch

Mực nước (m)

Ngày xuất hiện

So với cùng kì năm trước

Mỹ Thuận

Tiền

1.45 – 1.55

01,02/03/2021

Xấp xỉ năm trước

 

 

-1.40 – -1.50

26/03/2021

Xấp xỉ năm trước

Ba Càng

Ba Càng

1.35 – 1.45

01,02/03/2021

Xấp xỉ năm trước

 

 

-0.75 – 0.85

26/02/2021

Xấp xỉ năm trước

Phú Đức

Cái Cối

1.45 – 1.55

01,02/03/2021

Xấp xỉ năm trước

 

 

-1.05 – -1.15

26/03/2021

Xấp xỉ năm trước

Nhà Đài

Ngã Chánh

1.40 – 1.50

01,02/03/2021

Xấp xỉ năm trước

 

 

-0.45 – - 0.55

26/03/2021

Xấp xỉ năm trước

Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Long

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 9/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long
  Lịch trực PCTT tháng 8/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Liên kết